Προσφορά 3

Ειδική έκπτωση για μεγάλη παραμονή, για κρατήσεις σε εμάς: 2 βδομάδες έκπτωση 5%, 3 βδομάδες έκπτωση 10%, 4 βδομάδες έκπτωση 15%.